קישורים וטפסים

 
 
   
• המוסד לביטוח לאומי • טופס מקוון דוח מילולי לעמותה
• אתר רשות המיסים  • טופס 101
• בנק ישראל שער חליפין יציגים   • טופס 116
• טופס מקוון לבקשה לתיאום מס    • רישום לצרכי מס ערך מוסף
• ברור ניהול תקין לעמותות • דו"ח פרטים אישיים ומקורות הכנסה
• אתר רשם העמותות   • פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה
• בדיקת תוקף אישור ניכוי מס במקור ממס הכנסה  • טופס סגירת תיק במע"מ
 
גרסה להדפסהגרסה להדפסה      שליחה לחברשליחה לחבר